MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŠŤÁLOV | oficiální stránky školy

Stravné v MŠ Košťálov

Výše stravného na 1 dítě a 1 den - úhrada

• Celodenní strava – přesnídávka, oběd, svačina  ve výši
I. skupina (3-6let) Kč 29-.

• Celodenní strava – přesnídávka, oběd, svačina ve výši
II. skupina (6-7 let) Kč 30,-.

Stravné za příslušný měsíc se platí bankovním převodem – trvalým příkazem na účet školy, vyúčtování probíhá 2x ročně. Rodič je povinen včas uhradit platbu za stravné.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:

Přesnídávku - je podávána od 8,35 hod. – 9,00 hod.
Oběd - je podáván od 11,45 hod.
Svačinu - je podávána od 14,15 hod.

Odhlášky
Zákonný zástupce je povinen v době nepřítomnosti odhlásit dítě ze stravování nejpozději do 7 hodin na tel. čísle 481 689 235. V první den nemoci je možné si oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11,15 do 11,30 hod. Z provozních a finančních důvodů není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována. Předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ rodiče zapisují do sešitů v šatnách dětí. Neomluvenému strávníkovi bude stravné započítáno.

Komentáře
Žádné komentáře.
Komentujte tento článek
Litujeme, komentování tohoto článku není povoleno.